create

to make, invent, or establish


Other vocabulary words:
moʻolelo mele kuleana destroy acre Kahiki suitable caldera ancestor ʻaumakua protocol hoʻokupu ʻaumākua