limu

seaweed, algae


Other vocabulary words:
cultivate flourish inefficient potion system essentials dye stewardship descend mana kamaʻāina malihini makaʻāinana kuaʻāina mālama ʻāina wao akua wao kanaka kula kahakai ma uka ma kai Papahānaumoku Wākea Pua ke kō, kū mai ka heʻe ʻaʻo aku hala