adorn

to decorate


Other vocabulary words:
akua ʻeʻepa hohoa iʻe kuku iwi kūpuna kāhuna hole iʻe kuku kuku kapa kumu loea perfumes