akua

god


Other vocabulary words:
adorn ʻeʻepa hohoa iʻe kuku iwi kūpuna kāhuna hole iʻe kuku kuku kapa kumu loea perfumes