ʻeʻepa

trouble-making spirits


Other vocabulary words:
adorn akua hohoa iʻe kuku iwi kūpuna kāhuna hole iʻe kuku kuku kapa kumu loea perfumes