hohoa

kapa beater, a wooden mallet


Other vocabulary words:
adorn akua ʻeʻepa iʻe kuku iwi kūpuna kāhuna hole iʻe kuku kuku kapa kumu loea perfumes