iʻe kuku

a special four-sided kapa beater with designs


Other vocabulary words:
adorn akua ʻeʻepa hohoa iwi kūpuna kāhuna hole iʻe kuku kuku kapa kumu loea perfumes