kāhuna hole iʻe kuku

expert iʻe kuku makers


Other vocabulary words:
adorn akua ʻeʻepa hohoa iʻe kuku iwi kūpuna kuku kapa kumu loea perfumes