kuku kapa

the art of making kapa


Other vocabulary words:
adorn akua ʻeʻepa hohoa iʻe kuku iwi kūpuna kāhuna hole iʻe kuku kumu loea perfumes