loea

expert, as in kapa making


Other vocabulary words:
adorn akua ʻeʻepa hohoa iʻe kuku iwi kūpuna kāhuna hole iʻe kuku kuku kapa kumu perfumes