traditions

something customary, a usual practice, something done repeatedly for a long period of time


Other vocabulary words:
Moku o Keawe Hawai'i nui kuauli mele genealogy 'ōiwi ʻōlelo noʻeau ka poʻe kahiko hānau mele koʻihonua makahiapo Wākea Papahānaumoku reign prosperous aliʻi wahi pana moku diversity ecosystem rainforest climate lehua moʻo loʻi kalo famine aliʻi ʻai moku generation innovation kai māʻokiʻoki heiau ʻāina district