diversity

mixture or variety, not all alike


Other vocabulary words:
Moku o Keawe Hawai'i nui kuauli mele genealogy 'ōiwi ʻōlelo noʻeau ka poʻe kahiko hānau mele koʻihonua makahiapo Wākea Papahānaumoku reign prosperous aliʻi wahi pana moku traditions ecosystem rainforest climate lehua moʻo loʻi kalo famine aliʻi ʻai moku generation innovation kai māʻokiʻoki heiau ʻāina district