lehua

the flower of the ʻōhiʻa tree


Other vocabulary words:
Moku o Keawe Hawai'i nui kuauli mele genealogy 'ōiwi ʻōlelo noʻeau ka poʻe kahiko hānau mele koʻihonua makahiapo Wākea Papahānaumoku reign prosperous aliʻi wahi pana moku traditions diversity ecosystem rainforest climate moʻo loʻi kalo famine aliʻi ʻai moku generation innovation kai māʻokiʻoki heiau ʻāina district